Omaishoitoa hoidettavan kotiin

Omaishoitaja tarvitsee vapaansa.

Sijaistusta omaan kotiin voi tilata itse maksaen. Tällöin palvelu on oikeutettua kotitalousvähennykseen, (-40%)

Kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt Omaishoitaja voi valita ysityiseltä palveluntuottajalta ostettavaa hoivaa kotiin myös palveluseteleillä, ellei hän käytä muita vapaan muotoja.

Ptky Karviaisen (Vihdin ja Karkkilan) alueella tarjoan omaishoidon sijaistamista palveluseteleillä. Sillä on mahdollista kattaa noin 10 tunita hoivaa kuukautta kohti. Aika on mahdollista jakaa pienempiin osiiin. Vapaita voi myös säästää ja pitää siten pidempiä jaksoja kerralla.

Jos Sinulla on omaishoitosopimus Ptky Karviaisen kanssa, ja haluat käyttää vapaita kotiin tuotettavan hoivan  palveluseteleillä,

TOIMI NÄIN:

  • Soita Margitilleja kerro tilanteesi, millaista hoitoa läheisesi tarvitsee ym. 
  • Jos hoidosta voidaan sopia, ota yhteys Ptky Karviaiseen:/Omaishoito
    Palveluohjaus- ja neuvontapuhelin (09) 4258 2933, ma-pe klo 9-15 tai omalle omaishoidon asioita hoitavalle henkilölle.
  • Saat Ptky Karviaiselta maksusitoumuksen johon merkitset toteutuneet käynnit ja allekirjoituksen. Sitoumus käy maksuna.